Kas ir improvizācijas teātris?

02 / 09 / 2011 - raksta ImproTeatris.LV - 0

Kas īsti ir šis īpašais skatuves mākslas paveids? Vieni saka – kaut kas pavisam nenopietns. Citi aizstāvas – tā esot teātra dziļākā, pilnīgākā forma. Vēl trešie piebilst: tas vispār nav teātris, bet pati dzīve – neparedzama, spontāna, izaicinoša.

Džerijs Šterns, improteatris.lv

Uzzīmēsim uz baltas lapas trīsstūri un katrā tā smailē ierakstīsim pa vienam no šiem apgalvojumiem. Aizveriet acis un iebakstiet uz labu laimi kaut kur trīsstūra iekšpusē. Jūtat? Pirkstam pieskaras papīrs. Tas ir nācis no Līgatnes papīrfabrikas, kur papīrā pārstrādā koksni. Varbūt kādā no tādām fabrikām kādreiz pabijis koks, no kura galotnes var redzēt Liepāju – eh, skaistais Rožu laukums pie akadēmijas! Starp citu, zinājāt, ka akadēmijas pārdēvēs par maka-dēmijām? Par izglītību taču jāmaksā. Stādīsim naudas kokus!

Lūk, apmēram tāda ir improvizācija. Lai kas būtu domāts, to uzsākot, jau pēc dažām sekundēm sākotnējā tēma kā sniega bumba ir aizvēlusies tik tālu, kur ne skatītājs, ne pats aktieris to būtu iedomājies. Bet tas vēl nav viss.

“Improvizācija ir dzīva, dinamiska teātra paraugs, kurā viss notiek “te un tagad”. Gan notikumu gaita, gan teksti tiek izdomāti improvizējot, bez iepriekšējas sagatavošanās, kas nereti rada negaidītus pagriezienus izrādes gaitā, aizraujot un pārsteidzot ne tikai skatītājus, bet arī pašus aktierus.”

– teātris HAMLETS

“Improvizācijas teātrī izpildāmo ainu iegūst summēšanas veidā, saskaitot improvizatoru skatuvisko adrešu daļu ar ainas bāzes reģistra saturu. Šo paņēmienu plaši pielieto arī runas trigerēšanā, lai ar īsu komandas vārdu adresētu lielus atmiņas apjomus.”

– teātris IMPROVĪNS

“Specifisks vispirms jau, protams, tas ir ar to, ka stāsti vienmēr rodas tikai un vienīgi tagadnē un skatītājs ar saviem ieteikumiem izjūt līdzdarbību to veidošanā, kā arī identificējas ar tā varoņiem. Savukārt pašiem improvizatoriem tas ir ceļojums nezināmajā.”

-RĪGAS IMPROVIZĀCIJAS TEĀTRIS

“Visi notikumi, tēli, emocijas dzimst skatītāja acu priekšā, veidojas vēl neuzrakstīti stāsti un piedzīvojumi, ik sekundi mēs atrodamies neprognozējamā situācijā, bet kopā ar skatītājiem mēs šīs sekundes pārvēršam aizraujošā piedzīvojumā, mēs nonākam vietās, kurās neesam bijuši,  izdzīvojam nesatiktu vai varbūt nemaz neeksistējošu cilvēku dzīves.”

– teātris IMPROZOO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *