Teātra sports

Teātra Sports (TSP) ir improvizācijas teātra specifisks novirziens, kurā tiek metodiski organizēta sacensība starp divām vai vairākām aktieru komandām. Procesā tiek iesaistītas konkrētas improvizācijas tehnikas, vērtēšanas sistēma un komisija.

Latvijā TSP ēra aizsākusies 1995. gadā, kad Jaunajā Rīgas teātrī viesojās Stokholmas “Zupas teātris”, kurš iepazīstināja vietējos māksliniekus ar minētajām tehnikām. Jau 1996. gadā Latvijā notika pirmā radošā, TSP veltītā laboratorija, bet 1997. gada rudenī – pirmais TSP mačs Jelgavas Studentu teātrī. Kopš 2000. gada šajā teātrī Studentu dienas ietvaros tiek organizēti republikāniskie Starpaugstskolu TSP turnīri.

1997. gadā tika dibināta biedrība “Teātris un Izglītība” – ko paveica Juris Rijnieks (Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs), Astra Kacena (Jelgavas Studentu teātra vadītāja un režisore), Ingūna Gremze (režisore un teātra pedagoģe) un Ligita Smildziņa (ISMA Kultūras un mākslas akadēmijas docente, studijteātra “Aka” vadītāja).

Par TSP garīgo tēvu tiek uzskatīts Kīts Džonstons, kurš izstrādājis TSP metodiku 20. gadsimta 60-ajos gados Anglijā un kopš tā laika uzrakstījis vairākas grāmatas par TSP būtību un tehnikām, kā arī ir šī improvizācijas teātra paveida oficiālās licenzes izdevējs “International Theatresports Institute Calgary” ietvaros. Latvijā attiecīgās licences turētājs ir jau minētā biedrība “Teātris un Izglītība” (Reģ. Nr.  50008028941); par licences izmantošanu un citiem saistītiem jautājumiem Jūs esat aicināti sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Ligitu Smildziņu [e-pasts].

Savā darbībā biedrība “Teātris un Izglītība” nodrošina jaunu improvizācijas teātra pasniedzēju sagatavošanu (ik gadus pasniedzot 36 stundu kursus VISC pēc Izglītības ministrijā apstiprinātas programmas, līdz ar to dodot iespēju pedagogiem mācīt bērniem un jauniešiem improvizāciju, kā arī citiem interesentiem apgūt šīs prasmes, pilnveidojot savu profesionālo darbību citās jomās).

Tāpat biedrība strādā ar esošajiem, praktizējošajiem improvizācijas teātra pasniedzējiem, organizējot katru gadu tālākizglītības kursus, pieaicinot par pasniedzējiem Latvijā atzītus profesionāļus un vieslektorus no ārvalstīm. Šajos kursos tiek apgūti vingrinājumi aktiermeistarībā, ķermeņa valodas izkopšanā, improvizācijā , tiek apgūtas jaunas TSP tehnikas.